หลักสูตรอื่นๆใน Community College

หลักสูตรทั่วไปที่ทุก Community College จะมีเปิดสอนคือ หลักสูตร College Transfer และหลักสูตร Career หรือ Professional Training นอกจากนี้ Community College ยังมีหลักสูตรเสริมพิเศษที่อาจจะไม่ได้มีเหมือนกันทุก Community College ได้แก่ หลักสูตร Adult Basic Education และหลักสูตร General Education Development (GED) หลักสูตรแรกเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งและต้องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการอ่าน การเขียน และคำนวณ ก่อนไปเข้าชั้นเรียนในวิทยาลัยชุมชน หรือ นำไปใช้ในการสมัครงาน ส่วนหลักสูตรหลังมีไว้ช่วยนักศึกษาที่ต้องการสอบเทียบ 5 วิชาคือ วิทยาศาสตร์ สังคม วรรณคดี คณิตศาสตร์ และการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดผลว่า ได้ศึกษาจบเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักเรียนไทยที่ไปโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ต้องการกลับมาเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีสองทางเลือก คือ ติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนของเอกชนเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนถัดไป หรือทางเลือกที่สองคือ สมัครเข้าเรียนหลักสูตร GED ในวิทยาลัยชุมชนบางแห่งที่มีเปิดสอน ภายหลังจากที่ได้รับวุฒิ GED […]

หลักสูตรอื่นๆใน Community College Read More »