การเตรียมหาที่พักก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา(ตอนที่ 2)

Off-Campus Housing เป็นที่พักของเอกชน หรือ บ้านเช่าต่างๆซึ่งอยู่นอกบริเวณสถาบันการศึกษา สถานที่พักเหล่านี้รับบุคคลทั่วไปเข้าพัก ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักศึกษาเสมอไป การติดต่อและการทำสัญญาเข้าพักต่างๆ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้สืบค้นหาเองว่ามีที่ใดว่าง สามารถจะเช่าอยู่เพื่อพักอาศัยได้ ที่พักประเภทนี้ราคาและสภาพของที่พัก จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าของที่พัก หรือ บริษัทจัดหาที่พักจะเป็นผู้กำหนด นักศึกษาอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ Housing Office หรือ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาต่างชาติ (International Student Officer) บางมหาวิทยาลัยจะรวบรวมข้อมูลรายชื่อเอกชนทีจัดหา off campus housing ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็มี เช่น Ohio State University : https://offcampus.osu.edu/search-housing.aspx Off-Campus Housing หรือ ที่พักนอกสถานที่ แบ่งออกเป็น