แนะนำเว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา(ICE)

หลังจากได้เข้าไปอ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเรียม Sevis I-901 ทำให้ได้ไปพบข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ U.S.Immigration and Customs Enforcement(ICE) ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ดังกล่าวคือ  http://www.ice.gov/index.htm#most-wanted ภายใต้หัวข้อ Students ด้านล่างซ้ายมือ เมื่อคลิกไปที่คำว่า นักศึกษาต่างชาติ (International Student) จะได้หน้าตาเว็บไซต์ดังภาพล่าง   เมื่อนักศึกษาคลิกคำว่า Students ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือ จะพบรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนจำนวน 10 ขั้นตอน คือ Start Here: I want to study in the United States. How do I start? How do I pay Sevis I-901 fee? How do I get a visa to […]

แนะนำเว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา(ICE) Read More »