IDP จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเดือนมิถุนายน 2554

IDP กรุงเทพมหานครจะจัดให้มี งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียในวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างเวลา 11.00 -18.00 น. และในต่างจังหวัดจะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 มิถุนายน และที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 16 มิถุนายน อนึ่ง  วันที่จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอสเตรเลียที่กรุงเทพมหานคร จะไปตรงกับวันจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดโดยสถานทูตนิวซีแลนด์ที่สยามพารากอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 11.00-18.30 น. ผู้ปกครอง และนักศึกษาท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างสองประเทศดังกล่าว คงต้องจัดตารางเวลาการไปชมงานให้ดี เพื่อจะได้ไม่พลาด ที่จะได้ไปพบกับตัวแทนสถาบันการศึกษาในทั้งสองประเทศ Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

IDP จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเดือนมิถุนายน 2554 Read More »