IDP กับนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย มีนาคม 2554

สำนักงาน IDP เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 38 แห่งในประเทศออสเตรเลีย และเป็นศูนย์สอบ IELTS แห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกเหนือไปจาก British Council โดยส่วนใหญ่ IDP มักจะจัดให้มีงาน Interview Program ปีละประมาณ 3-4 ครั้ง สำหรับปี 2554 จะจัดให้มีงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. ผู้สนใจไปชมงานเข้าไปศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ http://www.thailand.idp.com/default.aspx หรือดูโปสเตอร์ได้ที่ http://www.idp.co.th/IpMar2011.htm อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน คือ 12 มีนาคม 2554 จะมีงาน AEO ” Study USA ” 2011 ด้วย ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างสองประเทศชั้นนำนี้ คงต้องเลือกไปชมงานของสหรัฐอเมริกาก่อนในวันเสาร์ และงานของออสเตรเลียในวันอาทิตย์ เพราะงานของสหรัฐอเมริกามีวันเสาร์วันเดียว ที่ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี Copyright […]

IDP กับนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย มีนาคม 2554 Read More »