มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน

มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน ILETS คืออะไร มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือมีชื่อเต็มเป็นทางการคือ The International English Language Testing System กัน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ออกแบบโดย 2 หน่วยงานคือ Cambridge English Language Assessment  และ British Council ตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1980 IELTS ได้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมโดย 3 หน่วยงานคือ IDP- IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment ทำให้เกิด IELTS โฉมใหม่ในปีค.ศ. 1989  จากปีค.ศ. 1989 จำนวนผู้ต้องการสอบ IELTS เพิ่มขึ้นปีละ 15% […]

มาเรียนรู้เรื่องแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS กัน Read More »