IIE

แหล่งรวมเว็บไซต์โรงเรียนสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการศึกษานานาชาติ ( Institute of International Education) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ผลิตหนังสืออ้างอิงที่เชื่อถือได้ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นคว้ารายชื่อหนังสือเพื่อการสั่งซื้อได้ที่ http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports หนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งคือ แหล่งรวมสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา ผุ้สนใจที่ไม่ต้องการอ่านหนังสือทั้งเล่มและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปอ่านชื่อสถาบันสอนภาษาอย่างคร่าวๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.intensiveenglishusa.org/ โดยอาจเริ่มต้นจากการคลิกเลือกพื้นที่ที่สนใจจะไปศึกษาต่อจากแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน ยกตัวอย่างเมื่อเลือกรัฐทางภาคตะวันตกจะมีรายชื่อสถานสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในรัฐ California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado และ Alaska หลังจากนั้นผู้สนใจลองเลือกคลิกเข้าไปดูที่ชื่อสถาบันใดสถาบันหนึ่ง จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเมือง ปีที่สถาบันแห่งนั้นเปิดสอน การได้รับการรับรองวิทยฐานะ การเป็นสมาชิกของสถาบันกำกับดูแลการสอนภาษา ชื่อเว็บไซต์ของสถาบัน และอีเมล์ในการติดต่อ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ผู้สนใจยังสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันสอนภาษาแห่งนั้นเพื่อศึกษาวันเวลาที่สถาบันแห่งนั้นเปิดสอน ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัคร และที่พัก เป็นต้น และดำเนินการติดต่อได้ด้วยตนเองจนกระทั่งได้รับการตอบรับ (I-20) จากสถาบันภาษาแห่งนั้น Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

IIE ประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2556

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education-IIE) ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน http://www.iiethai.org/web/scholarship.php?subsection=2 ทุนดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1. ทุน East-West Center ศูนย์ East-West ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อปีค.ศ.1960 ศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและประชาชนของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกประมาณ 20 ประเทศกับประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ East-West จะจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย หรือตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปที่มหาวิทยาลัย Hawaii สำหรับทุนการศึกษาในปี 2556 หรือปี 2013 เน้นการศึกษาและวิจัยด้าน Economics, Environmental Change, Vulnerability and Governance, Politics and Security, Population and Health เกณฑ์การรับสมัครทั่วไป  ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไปที่ East-West center Graduate Fellowship และที่ บัณฑิตวิทยาลัยของ University of Hawaii ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน …

IIE ประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2556 Read More »

Community College คืออะไร

Community College หรือ อีกชื่อหนึ่งคือวิทยาลัยสองปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิทยาลัยชุมชนของรัฐ (Public) กับ วิทยาลัยชุมชนของเอกชน (Private)  วิทยาลัยสองปีมักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีบทบาทในชุมชนโดยรอบ และจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย หลายท่านที่เคยเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี อาจจะพบคำว่า Community College บ้าง Junior College บ้าง Two year College บ้าง ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยว่า คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ขอสรุปว่า คำศัพท์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมีความหมายเดียวกัน ก่อนหน้าทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513) มักจะพบการใช้คำว่า Junior College มากกว่า Community College และคำว่า Two Year College มักใช้กับวิทยาลัยเอกชน หรือ Private Two Year Institution ขณะที่วิทยาลัยสองปีที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจะนิยมเรียกว่า Community College ต่อมาในปีค.ศ. 1992 …

Community College คืออะไร Read More »