IIE จัดมหกรรมการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 26

สถาบันการศึกษานานาชาติจัดมหกรรมการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 26 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 7 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น.  โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน 43 แห่ง ที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นักศึกษาควรค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจก่อนไปชมงาน เพื่อจะได้ทราบพอเลาๆก่อนว่า มหาวิทยาลัยนั้นมีวิชาใดเปิดสอน มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนอย่างไร นักศึกษาควรไปแวะคุยที่บูธไหน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือ เพื่อสอบถามข้อมูลที่ไม่มีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ แต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการทราบ ในงานนิทรรศการ จะมีการอภิปรายบนเวที 7 รายการ โดยมีเนื้อหารายการดังต่อไปนี้คือ ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนได้ก่อนที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/ufair/form.php หากพิจารณาจากรายการอภิปรายบนเวที รายการรอบ 10.00-12.00 น. “10 เคล็ดลับในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา’ น่าจะนับได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ ได้ข่าวจากทางผู้จัดงานว่า ทีนั่งในการเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้มีจำนวน 100 ที่นั่ง ดังนั้น ผู้สนใจเข้าฟังรายการอภิปรายใดควรรีบเขเาห้องฟังการอภิปรายเสียแต่เนิ่นๆ อนึ่ง นอกเหนือไปจากบูธมหาวิทยาลัย และการอภิปรายแล้ว ยังจะมีบูธของบรรดาโรงเรียนติวเตอร์สอบ TOEFL, GMAT, GRE และ SAT ตลอดจนบูธของสปอนเซอร์จัดงาน รวมทั้งการจับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-สหรัฐอเมริกาจากสายการบิน Delta […]

IIE จัดมหกรรมการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 26 Read More »