การใช้โทรศัพท์มือถือในอเมริกา

การซื้อโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกา มีสิ่งที่ต้องพิจารณา  2 ส่วน คือ 1. ตัวเครื่อง (Device)  มีหลากหลายประเภทให้เลือก  มือถือแบบไม่มีลูกเล่นอะไรมากนัก ใช้เทคโนโลยี่ต่ำ  มือถือแบบพอเล่นอะไรได้นิดหน่อย เช่น Nokia 5230 Smart Phone : iPhone, Android Phone, Black Berry  อุปกรณ์กระจายสัญญาน Internet ให้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Computer, iPad ลักษณะจะมีแบบทั้งเป็น USB เล็กๆ หรือเป็นตลับแยก 2.  รูปแบบการคิดค่าบริการการใช้มือถือ (PLAN) แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  แบบครอบครัว ก็คือ share ค่าใช้โทรศัพท์กันได้ระหว่างเบอร์ 2 เบอร์ขึ้นไป  แบบเฉพาะของส่วนบุคคล (Individual)  แบบเติมเงินเหมือนในเมืองไทย (Pre-paid) ข้อดีคือ ไม่ต้องทำสัญญา ไม่ต้องใช้เงินวางมัดจำ ไม่ต้องผูกกับบัญชีใช้เช็ค […]

การใช้โทรศัพท์มือถือในอเมริกา Read More »