สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร

Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐ Indiana รัฐ Indiana ตั้งอยู่ในเขต Midwest ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าครองชีพของเขต Midwest จัดว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก และทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขตของรัฐ Indiana ทิศเหนือของรัฐ Indiana อยู่ติดกับรัฐ Michigan ทิศตะวันออกติดกับรัฐ Ohio ทิศใต้ติดกับรัฐ Kentucky และทิศคะวันตกอยู่ติดกับรัฐ Illinois รัฐ Indiana มีเมืองที่มหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วยชื่อเมือง Indianapolis รัฐ Indiana มีขนาดเนื้อที่ของรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ชื่อเล่นของรัฐ คือ Hoosier State ดังนั้น Hossier จึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพลเมืองที่อาศัยอยูในรัฐ Indiana IU หรือ Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ Indiana ที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีหลักสูตรพื้นฐานเป็นสาย Liberal Arts และ Science US News …

สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร Read More »