งานนิทรรศการ Japan Education และจัดหางานทำวันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2555

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JCC) องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) มูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation) และบริษัท ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (J-Education) จะจัดมหกรรมจัดหางานและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (Japan Education & Job Fair) ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2012/1205.htm หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก http://www.jeic-bangkok.org/ ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าพร้อมชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่นได้ที่  http://www.jeducation.com/fair/register02.html สำหรับตารางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย ส่วนกิจกรรมการแนะนำบริษัทญี่ปุ่นเพื่อรับสมัครงาน Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการ Japan Education และจัดหางานทำวันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2555 Read More »