JASSO จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 28 สิงหาคม 2559

  JASSO หรือองค์การสนับสนุนนักศึกษาประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานอิสระภาครัฐบาลประเทศญี่ปุ่นจะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ห้อง  Bangkok Convention Center ชั้น 22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์@ เซนทรัลเวิล์ด  ระหว่างเวลา  9.30-17.00 น. เว็บไซต์ของงานคือ http://www.jeic-bangkok.org/fair รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมสามารถดูได้ที่ http://jeic-bangkok.org/images/Participating_Org_2016.pdf สถาบันที่เข้าร่วมงานมีดังนี้คือ เชียงใหม่ National University จำนวน 19 แห่ง Hirosaki University Akita University Utsunomiysa University Chiba University Shinshu University Ochanomizu University University of Toyama Shizuoka University Nagoya University Kyoto University Kyoto Institute of Technology Osaka […]

JASSO จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 28 สิงหาคม 2559 Read More »