Jasso

หาที่เรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นด้วยวิธีง่ายๆ

การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศมีปัจจัยหลายอย่างมากมายเป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะไปศึกษาต่อ อาทิ เช่น ความชอบส่วนตัว, เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ, ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดการเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สำหรับผู้สนใจในเรื่องราว ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความทันสมัยของคนญี่ปุ่น คงต้องการเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะได้รับวิทยาการและความรู้แล้ว ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานอย่างน้อยสองปีขึ้นไป จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ซึมซับสิ่งละอันพันละน้อยที่กล่าวมาข้างต้นได้ วิธีการค้นหาสถานที่เรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาษา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีชื่อเรียกว่า องค์กรสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization) ได้วางแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดทำเป็นหนังสือคู่มือชี้แจงรายละเอียดพร้อมแนะนำเว็บไซต์ในการค้นหาสถานศึกษาอย่างละเอียดดังนี้ 1. คู่มือการวางแผนศึกษาในประเทศญี่ปุ่น     http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011start_thai.pdf 2. รุ้จักประเทศญี่ปุ่นและเสน่ห์ของญี่ปุ่น  http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap01_thai.pdf 2. รู้จักขั้นตอนการวางแผน การเลือกสถานศึกษา และการติดต่อสถานศึกษา     http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap02_thai.pdf 3. รู้จักสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นประเภทต่างๆ    http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap03_thai.pdf วิธีการหาสถานศึกษาที่มีเปิดสอนในหลักสูตรที่สนใจจะไปเรียนต่อ ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์นี้ http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/ ภายหลังจากคลิกเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รายชื่อมหาวิทยาลัยดังนี้คือ 4. รู้จักการใช้ชีวิต ที่พัก […]

หาที่เรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นด้วยวิธีง่ายๆ Read More »

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) หรือ Japan Student Services Organization และ Jeducation หน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จะจัดให้มีงานนิทรรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 ห้องแกรนด์บอลรูม โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์    http://www.jeic-bangkok.org/?news,1 ในงานผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้พบกับตัวแทนโรงเรียนภาษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย นักเรียนเก่าญี่ปุ่น ตัวแทนบริษัทจัดหาที่พักในญี่ปุ่น และบูธศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สัมมนาการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มบรรยายระหว่างเวลา 11.00-13.15 น. หัวข้อการบรรยายดังภาพที่แสดงไว้ข้างล่าง รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงาน รายชื่อบูธที่น่าสนใจประเภทอื่นๆ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Jeducation อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-267-7726 ต่อ 108-109 Copyright © 2010-2012 GoVisa All

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 Read More »

งานนิทรรศการ Japan Education และจัดหางานทำวันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2555

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JCC) องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) มูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation) และบริษัท ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (J-Education) จะจัดมหกรรมจัดหางานและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (Japan Education & Job Fair) ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2012/1205.htm หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก http://www.jeic-bangkok.org/ ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าพร้อมชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่นได้ที่  http://www.jeducation.com/fair/register02.html สำหรับตารางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย ส่วนกิจกรรมการแนะนำบริษัทญี่ปุ่นเพื่อรับสมัครงาน Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

งานนิทรรศการ Japan Education และจัดหางานทำวันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2555 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top