มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา

มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา Jesuit University หรือ มหาวิทยาลัยเยสุอิต คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งและดำเนินการบริหารจัดการโดยนักบวชนิกายเยสุอิต นักบวชนิกายเยสุอิตถือเป็นสมาชิกของ Society of Jesus ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนิกายในโรมันคาทอลิก ผู้ก่อตั้งนิกายเยสุอิตเป็นชาวสเปนชื่อ นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยล่า ( St. Ignatius of Loyola) Jesuit University ถือเป็นส่วนหนึ่งของ The Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU) ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยจำนวน 28 แห่ง และโรงเรียนสอนธรรมะ              (Seminaries) อีก 2 แห่งในสหรัฐอเมริกา แต่ถ้านับจำนวนมหาวิทยาลัยเยสุอิตทั่วโลกจะมีจำนวน 190 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 380 แห่ง กล่าวได้ว่า วิทยาลัยเยสุอิตทุกแห่งนับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยคาทอลิก …

มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา Read More »