จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ( Bank Statement) ใช้ตอนไหน?

หลายๆคนชอบตั้งคำถามว่า จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารควรจะมีเนื้อความว่าอย่างไร จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร คือ อะไร  ใช่  Statement ที่แสดงรายการฝาก-ถอนเงินไหม ฯลฯ จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร คือ จดหมายที่ออกโดยธนาคารที่ Sponsor ของนักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยู่ เนื้อความในจดหมายของแต่ละธนาคารในเมืองไทย มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กล่าวคือ อธิบายสถานะทางการเงินของผู้รับผิดชอบ เรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาว่า มียอดเงินสุดท้ายจำนวนเท่าไรทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ เช่น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ผู้ค้ำประกัน หรือ Sponsor มักเป็นพ่อแม่ของนักศึกษาเอง บางคนอาจใช้ญาติ ซึ่งก็ควรเป็นญาติใกล้ชิดมากกว่า ใช้เพื่อนของพ่อหรือเพื่อนของแม่เป็นผู้ค้ำประกัน เพราะดูไม่น่าเชื่อถือว่า ท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน ให้นักศึกษาไปจนกว่านักศึกษาจะเรียนจบได้หรือไม่ ด้วยบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความผูกพัน ทั้งทางพฤตินัยแลนิตินัยที่ต้องรับผิดชอบนักศึกษา บัญชีที่จะใช้รับรองควรเป็นบัญชีส่วนบุคคลมากกว่าบัญชีบริษัท และเป็นบัญชีที่เปิดมานานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลายสถานศึกษาที่ต้องการให้นักศึกษา ระบุความสัมพันธ์ระหว่างชื่อบริษัท กับชื่อผู้เป็น Sponsor ก่อนที่สถานศึกษาจะส่ง I-20 ให้ ทั้งนี้เพราะบัญชีบริษัทเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว หากธุรกิจมีปัญหา สถานศึกษาไม่มั่นใจว่า นักศึกษาจะได้รับเงินเพียงพอ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน และการดำรงชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นักศึกษามักสงสัยว่าควรใช้บัญชีประเภทใด เช่น บัญชีประจำ …

จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ( Bank Statement) ใช้ตอนไหน? Read More »