สถาบันการศึกษานานาชาติเปิดเผยรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา 9 ตุลาคม 2010

สถาบันการศึกษานานาชาติ หรือ IIE ได้เพิ่มรายละเอียด เกี่ยวกับงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาครั้งที่ 25 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ ไว้ที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2 โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยตามลิงก์เว็บไซต์ คำแนะนำ นักศึกษาควรหาโอกาสศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะมาร่วมรายการก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยใดที่มีวิชาที่เราสนใจจะไปศึกษาต่อ มาตราฐานการรับเข้าเรียนคร่าวๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายของสถาบันที่สนใจ รวมทั้งจดคำถามที่เราต้องการจะไปสอบถามมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย เพื่อให้การชมงานได้รับประโยชน์มากขึ้น Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

สถาบันการศึกษานานาชาติเปิดเผยรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา 9 ตุลาคม 2010 Read More »