นิทรรศการ MBA TOUR ประจำปี 2011

นิทรรศการ MBA Tour ประจำปี 2011 กำหนดจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขงเขตบางรัก โทรศัพท์หมายเลข 02-236-7777 ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.thembatour.com/events/bangkok.shtml ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ทางผู้จัด The MBA Tour จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ 35 วันก่อนหน้ามีงาน แผนที่ตั้งของโรงแรมดูได้ที่เว็บไซต์  http://www.shangri-la.com/en/property/bangkok/shangrila/map หมายเหตุ  MBA TOUR ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว ดูรายละเอียดได้ทีที่หัวข้อ ” นิทรรศการ MBA TOUR กันยายน 2011 ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานแล้ว” Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ MBA TOUR ประจำปี 2011 Read More »