Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร

ทุกวันจันทร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นวัน Memorial day ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทจะหยุดทำงานกัน 1 วัน สำหรับปี 2020 วัน Memorial day ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 วัน Memorial Day คือวันอะไร สำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Memorial Day คือวันที่ระลึกถึงวีรบุรุษทั้งทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากการรับราชการทหารเพื่อสหรัฐอเมริกา และ เป็นวันเรื่มต้นของฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา Memorial Day ยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา( Federal Holiday) และเป็นวันหยุดยาวเมื่อควบรวมกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า Memorial Day เริ่มต้นจัดให้มีการเฉลิมฉลองกันเมื่อไร ชื่อเดิมของ Memorial Day คือ Decoration Day เพราะเป็นวันที่จัดให้มีการประดับประดาตกแต่งหลุมฝังศพของทหารที่เสียชีวิตให้สวยงาม ต่อมาในปี 1882 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ Decoration Day เป็น Memorial Day ในปี 1873 …

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Read More »