University of San Diego มอบทุนประเภท Merit Scholarship มูลค่ามากกว่า 11,000 เหรียญ

เว็บไซต์ EducationUSA.state.gov ประกาศว่า University of San Diego จะมอบทุนการศึกษาประเภท Merit Scholarship มูลค่า 11,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่นักศึกษา กรณีนักศึกษาต่างชาติต้องสอบ TOEFL ให้ได้คะแนน TOEFL iBT 98 จาก 120 ทุนการศึกษาดังกล่าว มอบให้ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดการขอทุนได้ที่  http://www.sandiego.edu/law/financial_aid/types_of_financial_aid/scholarship_programs/graduate_law_scholarships.php หรือที่ http://www.sandiego.edu/law/admissions เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตราฐานการรับนักศึกษาเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และอื่นๆ เช่นวันปิดรับสมัคร เป็นต้น Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

University of San Diego มอบทุนประเภท Merit Scholarship มูลค่ามากกว่า 11,000 เหรียญ Read More »