สำนักงานก.พ.ประกาศสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

สำนักงานก.พ.ประกาศสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชา Biomedical Engineering ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 2 ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ 2553 จำนวน 10 ทุน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พศ. 2553 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร การรับสมัคร เงื่อนไขการขอรับทุน การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การรายงานตัว การทำสัญญา การเพิกถอนการให้ทุนได้ที่ www.ocsc.go.th สถิตินักเรียนทุนของสำนักงานกพ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาอยากลองสมัคร สอบชิงทุน ศึกษาสถิติดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/education/สถิตินักเรียนทุน?page=2 Copyright © 2010 […]

สำนักงานก.พ.ประกาศสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »