การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก

ใกล้เปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (FALL) น้องๆหลายคนกำลังเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำให้น้องๆเข้าไปอ่าน (ถ้ามีเวลา) คือ การปรับตัวให้เข้ากับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตนเอง หากเรามีความเข้าใจคนอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยพยายามศึกษาวัฒนธรรมเขาไปก่อนล่วงหน้า จะทำให้เราดำเนินชีวิตในต่างประเทศได้อย่างมีความสุข  University of the Pacific ในรัฐ California มี Online Cultural Learning Resource For Study Abroad แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อยู่บน website ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรของเขาน่าสนใจ ใช้คำศัพท์ไม่ยาก และทำให้เห็นว่า ชาวตะวันตกชอบทำวิจัยและเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่คนของเขาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนไปพบกับสิ่งที่จะพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตามในต่างประเทศ ลองเข้าไปอ่านกันได้ที่       www2.pacific.edu/sis/culture เนื้อหา มี 3  Modules ดังนี้คือ

การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก Read More »