25 อันดับแรกของจำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกาไม่มีชาติไทย

จากรายงานประจำปี ( Open Doors ) ของ สถาบันการศึกษานานาชาติ หรือ International of International Education เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดมี 1,095,299 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.05% นำรายได้มาสู่เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา 44.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ นักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือ นักศึกษาจากจีน อินเดีย เกาหลีใต้ ซาอุเดียอาระเบีย แคนาดา บราซิล เวียดนาม ไต้หวัน และญี่ปุ่น รายชื่อประเทศที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในสหรัฐอเมริกา 25 อันดับ ได้แก่ 2017/2018 2018/2019 คิดเป็น % ของทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง % World Total 1,094,792 1,095,299 100.00 0.05 1. China 363,341 […]

25 อันดับแรกของจำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกาไม่มีชาติไทย Read More »