ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer

Iker Marcaide  สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Peer Transfer ขึ้นในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)  Peer Transfer เป็นการพัฒนาโซลูชั่นเรื่องการชำระเงินแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพในวงการอุตสาหกรรมทางการศึกษาในต่างประเทศ โดย Peer Transfer ได้ตกลงทำสัญญากับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอื่นๆ ในการที่จะให้นักเรียน นักศึกษาโอนเงินจากธนาคารในประเทศของตนไปยังบริษัท Peer Transfer และบริษัท Peer Transfer จะเป็นเสมือนคนกลางในการจัดส่งเงินของนักเรียน นักศึกษาไปยังสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อภายในเวลา 72 ชั่วโมง วิธีการชำระค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่านระบบ Peer Transfer เติบโตเร็วมากในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมา นอกจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ต้องการให้นักศึกษาต่างชาติชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer แล้วยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ ที่กำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่านบริษัท Peer Transfer อีกด้วย ภายในเว็บไซต์ของ Peer Transfer จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Peer Transfer ภายใต้หัวข้อ How it works […]

ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer Read More »