โอนเงินจ่ายค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาผ่านTravelex และ Peer Transfer

ใกล้เปิดภาคเรียนภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงหรือเทอม Fall ผู้ปกครองและนักศึกษากำลังอยู่ในช่วงการตระเตรียมนำเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าที่พักให้สถานศึกษา สำหรับวิธีการนำเงินออกไปจากธนาคารในประเทศไทยสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคราฟท์ เช็คเดินทาง เงินสด โอนเงินระหว่างประเทศ บัตรเดบิต บัตรเครดิต นักศึกษาและผู้ปกครองหลายท่านมักจะลังเลใจว่า “วิธีการไหนจะดีที่สุด หรือเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารน้อยที่สุด”  ชึ่งเป็นคำถามที่ตอบได้ยากพอสมควร วิธีการที่ดีที่สุด คือ นักศึกษาควรจะอ่านระเบียบการจ่ายเงินของสถานศึกษาที่ตอบรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อด้วยว่า มีวิธีการจ่ายเงินแบบใดได้บ้าง เช่น ถ้ามหาวิทยาลัยมีทางเลือกให้ 2 วิธี คือ จ่ายด้วยบัตรเครดิต หรือจ่ายด้วย eCheck นักศึกษาก็จำเป็นต้องเลือกจ่ายด้วย eCheck เพราะนักศึกษาต่างชาติไม่สามารถขอมีบัตรเครดิตจากธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ถ้านักศึกษาท่านนั้นไม่มี Social Security Number(SSN) นอกจากนักศึกษาจะสมัครทำงานในมหาวิทยาลัยเพื่อขอมี SSN หรือทำบัตรเครดิตเสริมจากบัตรเครดิตหลักของผู้ปกครอง โดยบัตรเครดิตเสริมดังกล่าวทำจากธนาคารในประเทศไทย ส่วน eCheck นั้น นักศึกษาจำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดส่ง eCheck ให้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา วิธีการตรวจสอบว่า สถานศึกษามีวิธีการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนแบบใดได้บ้างนั้น นักศึกษาจะต้องคลิกหาไอคอนเกี่ยวกับ Bursar Office ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อเข้าไปที่ Bursar Office ให้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Payment Options ว่ามีกี่วิธี อะไรบ้าง […]

โอนเงินจ่ายค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาผ่านTravelex และ Peer Transfer Read More »