การอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ 2011

British Council ประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษในปีการศึกษา 2554 นี้  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง Pinnacle โรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานคร  ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. โดยนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถหารายละเอียดได้จากสองเว็บไซต์คือ http://www.facebook.com/event.php?eid=165885930138243 เว็บไซต์นี้จะนำไปสู่หน้าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมได้โดยตรง เว็บไซต์หน้าจองการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ข้างล่างคือ รายการตามที่ปรากฏในหน้า Facebook ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม http://www.britishcouncil.org/eumd-pre-departure-briefings.htm#thailand  หรืออีเมล์ติดต่อ คุณ Uraiwan Samolee : [email protected]  คุณ Prompend Watanabud :  [email protected] [email protected] หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-657-5678 ต่อ 5628 , 5629 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเข้ารับการอบรม หรือทราบภายหลังเมื่อเลยวันรับฟังการบรรยายแล้ว ให้ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและชีวิตความเป็นอยู่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.britishcouncil.org/eumd-immigration.htm ในเว็บไซต์นี้ จะมีหัวข้อ […]

การอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ 2011 Read More »