บริติช เคานซิลจัดอบรมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรปี 2558

บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูมโรงแรมเรอแนสซอง ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.30-12.00  น. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ขอวีซ่านักเรียน Tier4  รายการข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย UKVI เป็นสิ่งที่ควรเข้าฟังเนื่องด้วย UKVI  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวีซ่านักเรียนจากของเดิมเมื่อปี  2014  อยู่บ้าง รายการต่างๆของงาน 09.30-10.00       ลงทะเบียน 10.00-10.05        กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากบริติชเคานซิล 10.05-10.15         กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากยูนิลิเวอร์ 10.15-10.30         การนำเสนอการเตรียมตัวสู่จุดหมายโดยบริติช เคานซิล 10.30-10.40        การนำเสนอการเตรียมตัวเรื่องการเงินโดยธนาคารกสิกรไทย 10.40-11.00     […]

บริติช เคานซิลจัดอบรมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรปี 2558 Read More »