การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

เก็บตกจากงานอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจัดโดยบริติชเคานซิล คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษารอบใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ อย่างน้อยๆเตรียมเอกสารเหล่านี้ติดไว้ในกระเป๋าถือ หรือ handbag เสมอ เพื่อเตรียมยื่นให้กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศอังกฤษตรวจ คือ 1. หนังสือเดินทางที่มีตราวีซ่าประทับอยู่เรียบร้อย 2. ตั๋วเครื่องบิน 3. ใบรับรองการฉีดยาวัคซีน (สำหรับบางประเทศ) 4. ผลเอ็กซเรย์ 5.จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา 6. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครองที่แสดงว่ามียอดบัญชีเงินฝากครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้น หรือจดหมายรับรองจากผู้ปกครองว่า ยินดีจ่ายเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาปีละเท่าไร 7. ใบรับรองปริญญาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้องเหมือนของจริง สำหรับเอกสารประกอบอื่นๆอยู่ในดุลยพินิจของผู้เดินทางว่า ควรจะมีติดไว้ในกระเป๋า handbag ด้วย เพื่อสะดวกต่อการหยิบฉวยในยามจำเป็น คือ 1. หน่วยเงินตราของประเทศอังกฤษ 2. เอกสารเกี่ยวกับการประกัน 3. รายการของมีค่าที่นำมาและอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ หากต้องมีเรื่องเคลมที่เกี่ยวข้องกับการประกัน 4. ใบสั่งยาจากแพทย์ หรือจดหมายรับรองจากแพทย์เรื่องการนำยาที่จำเป็นเข้าประเทศอังกฤษ 5. ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ทางสถานศึกษาหรือทางที่พักส่งให้นักศึกษา 6. ชุดเอกสารเกี่ยวกับ Pre-departure ที่ทางสถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆที่จัดรายการอบรมเตรียมตัวเดินทางเตรียมไว้ให้นักศึกษา 7. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเมื่อเวลาจะไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศอังกฤษ รายละเอียดทั้งหมดนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่  http://www.britishcouncil.org/first_steps_2011-12.pdf แบ่งเนื้อหาออกเป็น […]

การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ Read More »