การอบรมเตรียมตัวก่อนทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการร่วมแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย สถานทูตอเมริกา สำนักงานก.พ. โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ( I-20 หรือ DS 2019) แล้ว  โดยจะจัดให้มีขึ้น 3 รอบ ระหว่างเวลา 12.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ดังนี้  รอบวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554   สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง  รอบวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554    สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง  รอบวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554         สำหรับผู้ไปเข้าเรียนภาคการศึกษาฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ หัวข้อรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง 12.30  น. ลงทะเบียน 13.00 น. การเตรียมตัวขอวีซ่า และกฎระเบียบที่นักศึกษาไทยควรทราบระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 13.45 น. กฎระเบียบการนำสิ่งของเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 14.15 น. การเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินและวิธีการเดินทาง รวมทั้งการจัดส่งของไปสหรัฐอเมริกา […]

การอบรมเตรียมตัวก่อนทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »