การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1)

นักศึกษาควรจองตั่วเครื่องบินเสียแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Fall) เพราะตั๋วเครื่องบินช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และต้นเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น การจองวันที่เดินทางอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้เดินทางต้องการ นอกจากการซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนซี่แล้ว ในปัจจุบันนักศึกษายังสมารถซื้อตั๋วได้เอง online ราคาซื้อตั่ว online บางครั้งถูกกว่าซื้อผ่านเอเจนซี่ด้วยซ้ำไป นักศึกษาควรอ่าน Routing หรือ Itinerary การเดินทางให้เข้าใจ มีนักศึกษาบางท่านไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับตารางการบินที่เอเจนซี่ส่งให้ ตัวอย่างเช่น  นักศึกษาท่านหนึ่งจะออกเดินทางจากกรุงเทพวันที่ 4 สิงหาคม โดยสายการบิน United Airline เที่ยวบินที่ UA882 เวลา 6.50 น.สายการบินใช้เวลาในการบินนาน 6 ชั่วโมง 10 นาที  ตอนเช้า นักศึกษาควรไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้าเครื่องบินออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อทำการตรวจชั่งน้ำหนักกระเป๋า, เช็คบัตรที่นั่ง (Boarding Pass ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาสามารถเช็คและยืนยันที่นั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินได้)) , หนังสือเดินทาง นักศึกษาท่านนี้จะเดินทางถึง Washington DC ในวันที่ 4 สิงหาคมเช่นกัน แต่เป็นเวลา 15.35 น. …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1) Read More »