แหล่งค้นหาข้อมูลการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยเหลือให้นักศึกษาประหยัดเวลาในการเดินทางไปแสวงหาข้อมูลเพื่อการไปศึกษาต่อต่างประเทศได้อย่างมากมาย นับตั้งแต่การเตรียมค้นหาข้อมูลสถานศึกษา การเตรียมสมัครเรียน จนกระทั่งได้รับจดหมายตอบรับจากสถานศึกษา    และการเตรียมตัวเดินทางเพื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในประเทศนั้นๆ อาทิ การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pre-Departure) เว็บไซต์ EducationUSA ได้จัดสัมมนาออนไลน์ชนิดเรียลไทม์ที่ผู้สนใจเข้าไปชมรายการออนไลน์สามารถถามคำถามได้จากผู้จัดสัมมนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจฟังรายการดังต่อไปนี้ โปรดเทียบเวลาในประเทศไทยให้ตรงตามเวลาที่จัดรายการในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.educationusa.info/edusa_connects/ เมื่อคลิกคำว่า Register Now จะมีรายการให้เลือกลงทะเบียนตามความสะดวกของวันเวลาและเนื้อหาของแต่ละรายการ โดยมีรายการ Pre-departure ทั้งหมดจำนวน 9 รายการ ในวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม , วันที่ 11, 12, 13, 14 , 20, 26, 28 มิถุนายน 2555 https://edusaconnects.adobeconnect.com/system/content/folder/listing?date=2012-05-12T05%3A16%3A11.373%2B00%3A00&sco-id=1238074207&set-lang=en ถ้านักศึกษาไม่สะดวกที่จะปรับร่างกายให้พร้อมที่จะรับฟังรายการสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเลือกฟังรายการอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางจากวิดีโอ โดยไม่ต้องรอฟังรายการตามวันและเวลาข้างต้นก็ได้ เว็บไซต์ที่สามารถลิงค์เข้าชมวิดีโอดังกล่าวได้คือ http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/graduate_step_5_prepare_for_your_departure.php#top   หรือ http://link.brightcove.com/services/player/bcpid749768198001?bckey=AQ~~,AAAAlDCA51E~,K1_1hVh4WfK-sOsjt10ybiHHkr8HLV-2&bclid=981188374001&bctid=981360101001 นอกจากนี้จาก Facebook ของ British Council […]

แหล่งค้นหาข้อมูลการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »