นิทรรศการ QS Top MBA School 22 พฤศจิกายน 2554

QS  World University Ranking จะจัดงานนิทรรศการ QS World MBA Tour Bangkok Fair ครั้งที่ 10  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ http://www.topmba.com/qs-world-mba-tour/asia/bangkok หมายเหตุ  ลงทะเบียนในวันงาน เสียค่าเข้าชมงาน 200 บาท  หมายกำหนดการจัดงานมีดังนี้คือ 16:00                                     เริ่มลงทะเบียน 17:00-18:00                       สัมมนาก่อนเริ่มงาน (Pre-Fair Panel) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการรับสมัคร หลักสูตรการเรียน การเตรียมเอกสาร ที่พัก 18:00     […]

นิทรรศการ QS Top MBA School 22 พฤศจิกายน 2554 Read More »