นิทรรศการ QS World MBA Tour 2012

QS World University Ranking จะจัดให้มีงานนิทรรศการ QS World MBA Tour ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847  ถนนเพชรบุรี ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. โปรดศึกษารายละเอียดของงานก่อนเข้าชมงานได้ที่ http://www.topmba.com/qs-world-mba-tour/asia-november/bangkok? เนื้อหาของงานมีดังนั้คือ เวลา รายการ 17.00-17.45 น. สัมมนาเรื่องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ผู้บรรยาย ได้แก่ Cass Business School. University of Brighton, และผู้แทนสถานศึกษาในสหราชอาณาจักร 17.45-18.30 น. สัมมนาเรื่องการรับสมัคร ผู้บรรยายได้แก่ Boston University, Sydney Business School, University of San Diego และ ESSEC 18.30-21.00 น. […]

นิทรรศการ QS World MBA Tour 2012 Read More »