มารู้จักมหาวิทยาลัยอิฐแดง Red Brick University กัน

มารู้จักมหาวิทยาลัยอิฐแดง Red Brick University กัน มหาวิทยาลัยอิฐแดง ( Red Brick university) คือ อาคารมหาวิทยาลัยที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงตามเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 Red Brick University ดั้งเดิมจะมีอยู่ด้วยกัน 6 แห่ง ต่อมาจึงขยายความรวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ก่อตั้งขึ้นในข่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 มหาวิทยาลัยอิฐแดง ( Red Brick university) ยังเป็นมหาวิทยาลัยของเมืองโฉมหน้าใหม่ที่เรียกว่า Civic University ได้อีกด้วย เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เกิดจากการอุปถัมภ์จากหน่วยงานทางศาสนา หรือจากกลุ่มชนชั้นนำและขุนนางที่ค่อนไปทางอนุรักษ์นิยม อนึ่ง คำว่า Civic University ยังมีการโต้แย้งเพื่อเพิ่มคุณค่าความหมายของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยคืออะไรในสังคม มีประโยชน์อย่างไรต่อสังคม ความหมายเพิ่มเติมของ Civic University ในยุคหลัง สำหรับผู้ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/what-do-we-mean-by-the-civic-university.pdf) มหาวิทยาลัยอิฐแดง ( Red Brick university) ยังเป็นมหาวิทยาลัยใน Russell […]

มารู้จักมหาวิทยาลัยอิฐแดง Red Brick University กัน Read More »