คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกา

เมื่อเข้าไปใน Restaurant จะต้องคอยใกล้ๆป้าย Wait to be Seated รอจนกว่าบริกรจะนำไปยังโต๊ะที่จัดไว้ ถ้าร้านอาหารนั้นไม่แน่น อาจจะเห็นป้าย Please seat yourself แทน ในปัจจุบัน ร้านอาหารส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในร้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์   http://www.stateoftheusa.org/content/do-smoking-bans-help.php จะแสดงแผนที่ Google Map ว่า มีรัฐใดบ้างที่เข้มงวดไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในร้านอาหาร  และรัฐใดบ้างที่ไม่เข้มงวดเรื่องสูบบุหรี่ในร้านอาหาร หรือถ้ายังสนใจเรื่องนี้เป็นกรณีเฉพาะ สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก  www.no-smoke.org/pdf/WRBLawsmap.pdf ซึ่งจัดทำโดย American Nonsmokers’ Rights Foundation ร้านอาหารบางแห่งจะมีรายการอาหารพร้อมราคาอยู่ที่กระจกด้านหน้า หรือมีเมนูอยู่ที่หน้าร้าน ถ้าไม่สามารถเดินเข้าไปสอบถามราคาได้ อนึ่ง ถ้าเห็นว่าราคาอาหารแพง สามารถกล่าวขอบคุณแล้วเดินออกมาได้ ในปัจจุบัน ร้านอาหารส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีเมนูพร้อมราคาให้เลือกดูได้ทางอินเตอร์เน็ต ก่อนตัดสินใจเลือกไปร้านใดร้านหนึ่ง โดยทั่วไปอาหารมื้อกลางวันจะถูกกว่ามื้อเย็น บริกรมักจะเสิร์ฟขนมปัง เนย และน้ำตลอดมื้ออาหาร ถ้ารับประทานอาหารไม่หมด หรือสั่งมาแล้วยังไม่ได้ทาน สามารถขอ doggie Bag ได้ […]

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกา Read More »