การเปิดบัญชีเงินฝากในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ควรเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา การฝากเงินไว้ที่ธนาคารย่อมปลอดภัยกว่าการเก็บเงินไว้ในห้องพักของนักศึกษา และเพื่อประโยชน์กับนักศึกษา ในการที่ผู้ปกครองจะส่งเงินเป็นก้อนไปเข้าบัญชีของนักศึกษาในต่างประเทศได้อีกด้วย ธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา (Nationwide) เช่น Bank of American, JP Morgan Chase, Citigroup, Wachovia, PNC Bank 2. ธนาคารท้องถิ่น (Local Bank) ในบางเมืองที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ หากไม่มีธนาคารประเภท Nationwide ตั้งอยู่ นักศึกษาก็ต้องเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่นที่เหมาะสมกับนักศึกษาในสถานการณ์นั้น เช่น The Bank of Kentucky, First Tennessee Bank, Community Bank of Missouri 3. ธนาคารที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย  เช่น Stanford Federal Credit Union, UM Credit […]

การเปิดบัญชีเงินฝากในสหรัฐอเมริกา Read More »