ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ของประเทศฮังการีประจำปี 2024

รัฐบาลฮังการีประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2024 เวลา 14.00 น.ตามเวลา Central European Time ซึ่งตรงกับเวลาที่ประเทศไทยคือ 20.00 น. https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ โครงการทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum เปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2013 รัฐบาลฮังการีมีเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศฮังการีเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติ โครงการทุนการศึกษานี้ได้รับการจัดการโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและประสานงานของประเทศฮังการี โดยมูลนิธิสาธารณะ Tempus โปรแกรมนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือทางการศึกษาทวิภาคี ทุนการศึกษาที่มอบให้จะมีทั้งแบบให้เต็มปริญญาและให้เป็นบางส่วน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในฮังการีส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ โครงการทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum อนุญาตให้นักศึกษาสามารถสมัครเรียนภาษาฮังการีหนึ่งปีได้ หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมภาษา จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในภาษาฮังการีได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจากฮังการีจะมีโอกาสมากมายในตลาดงานทั่วโลก https://stipendiumhungaricum.hu/apply/ ทุนการศึกษาจะมีให้ตั้งแต่ระดับบปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาตรีควบปริญญาโท (One-tier master […]

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ของประเทศฮังการีประจำปี 2024 Read More »