งานนิทรรศการการศึกษาต่ออเมริกา (AEO Tour) กันยายน 2556

AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.ที่ห้อง Ballroom โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ในงานจะมีทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา, วิทยาลัย 2 ปี หรือ Community College และมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้คือ 1.  Columbus College of Art & Design เมือง Columbus รัฐ Ohio Email: [email protected] www.ccad.edu 2.  Depaul University เมือง Chicago รัฐ Illinois Email: [email protected] www.depaul.edu 3.  East Carolina University เมือง Greenville รัฐ North […]

งานนิทรรศการการศึกษาต่ออเมริกา (AEO Tour) กันยายน 2556 Read More »