การใช้บริการรถสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลายคนที่กำลังวางแผนเตรียมตัวไปศึกษาต่อหรือไปท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออีกหลายคนที่ได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว อาจจะไม่ได้เตรียมหาข้อมูลเรื่องวิธีการเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกา เราทุกคนทราบกันดีว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ น่าจะมีการคมนาคมขนส่งที่ดีที่สุดในโลก คนที่เคยมีประสบการณ์เดินทางเข้าไปในประเทศศหรัฐอเมริกาแล้วไม่ว่าจะในฐานะนักท่องเที่ยว, นักเรียน หรือไปทำงานช่วงสั้น คงจะเห็นแล้วว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีบางรัฐเท่านั้นที่มีรถไฟใต้ดิน ที่เหลือต้องพึ่งการคมนาคมในรูปแบบอื่นๆ อาทิ รถโดยสารประจำทาง, รถรางเดียว, รถไฟ ฯลฯ รถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆที่กล่าวมา มักจะมีเวลาเดินรถที่แน่นอนตามตารางเวลา และมีความถี่ในการหมุนเวียนรถแตกต่างกันไป บางเมืองใช้เวลารอรถโดยสารคันใหม่ประมาณ 30 นาที บางเมือง 40-45 นาที บางเมือง 1 ชั่วโมง  ดังนั้นในบางเมืองที่ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน นักศึกษาจำเป็นต้องใช้การเดินจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจจะเป็น 20-30 นาที ถือเป็นเรื่องปกติของชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ ในบางมหาวิทยาลัยจะเห็นนักศึกษาเลือกที่จะใช้รถจักรยานในการเดินทาง นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วยังนับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกด้วย ซึ่งการถีบจักรยานอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องความไม่สะดวกอยู่บ้างในช่วงฤดูหนาว ความสะดวกที่สุดในการเดินทางของคนอเมริกันเอง คือการมีรถยนต์ส่วนตัว ส่วนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมีรถยนต์ส่วนตัว ควรศึกษาหาข้อมูลให้พร้อมในเรื่องการซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ หรือรถยนต์มือสอง การสอบใบขับขี่ การทำประกันรถยนต์ กฎเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน และหากมีการทำความผิดเกิดขึ้น บทลงโทษมีหนัก-เบาอย่างไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันรถยนต์ ค่าเช่าที่จอดรถ และฯลฯ […]

การใช้บริการรถสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »