แนะนำเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิและการเดินทางออกจากไทย

ขอแนะนำเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิ  http://www.suvarnabhumiairport.com/index_en.php ให้นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการเดินทางออกนอกประเทศ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถหารายละเอียดในด้านอื่นๆจากเว็บไซต์เพื่อทราบทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ เช่น วิธีการดูตารางเที่ยวบินที่กำลังจะเดินทางมาถึง, เที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย, ขั้นตอนการตรวจเช็คเอกสารและกระเป๋าเดินทาง ฯลฯ เมื่อคลิก Passenger Guide ใต้ก้อนเมฆสีขาว จะพบ 5 ขั้นตอนการตรวจเช็คเอกสารดังนี้ 1. การขอเงินคืนภาษี (กรณีคนต่างชาติ) 2. การตรวจเช็คกระเป๋าและตั่วเครื่องบิน 3. การผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทาง 4. การผ่านจุดตรวจคัดกรอง 5. รอขึ้นเครื่องที่ห้องพักตรง Gate กรณี Transit จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. International Transit ด้วยกันเอง 2. จาก International จะ transit ไปยัง Domestic Flight ในประเทศไทย Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

แนะนำเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิและการเดินทางออกจากไทย Read More »