งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561

งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา (The Association of Boarding schools- TABS) ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐ North Carolina และสำนักงานทูตพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา( US Commercial Services ) ในกรุงเทพ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 ที่โรงแรมแอทธินี ถนนวิทยุ ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมงานมีทั้งหมด 15 แห่งได้แก่ Admiral Farragut Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งปีค.ศ. 1933 อยู่ที่เมือง St.Petersburg รัฐ Florida รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Grade 8 – Grade 12 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน Grade 11 แนะนำให้มีผลคะแนนสอบ TOEFL 70 คะแนน […]

งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 Read More »