นิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร 2558

ขอแนะนำงานนิทรรศการการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศชั้นนำสองประเทศที่จัดในเวลาใกล้คียงกัน ผู้ปกครองและผู้สนใจส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนระดับมัธนมศึกษาในต่างประเทศสามารถเลือกชมงานได้ดังนี้คือ งานนิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ.โรงแรม St. Regis เดินทางโดยรถไฟฟ้าได้ลงสถานีราชดำริ บมีทางเชื่อมต่อจากสถานีบีทีเอสเข้าโรงแรมได้เลย สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  http://tabsfair.com คลิกเลือกกรุงเทพหรือBangkok เพื่อลงทะเบียนเข้าชมงานฟรี  http://tabsfair.com/register/366 ส่วนรายชื่อโรงเรียนที่มาในงานจำนวน 24 แห่ง สามารถอ่านรายชื่อโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์  http://www.boardingschools.com/2650.aspx นอกจากนี้ในงานยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเตรียมไว้ให้ผูปกครองและผู้สนใจระหว่างเวลา 17.30-18.30 น.อีกด้วย นิทรรศการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษากับโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี(บีทีเอสเพลินจิต) http://www.britishcouncil.or.th/events/uk-schools-and-colleges15 มีโรงเรียนเข้าร่วมงานจำนวน27 แห่งคือ Abbey DLD Group of Colleges, Alexander’s Colleges, Ashbourne College, The Bournemouth and Poole College, Bournemouth Collegiate School, Cardiff Sixth Form …

นิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร 2558 Read More »