ตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ มักจะมีคำถามเสมอว่า ต้องตรวจโรคก่อนเดินทางไหม ในบางประเทศถือเป็นกฎที่นักศึกษาต้องมีผลตรวจสุขภาพตั้งแต่ตอนขอวีซ่าเลย คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ โรคหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการตรวจสุขภาพ คือ โรควัณโรค(Tuberculosis) หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค สาเหตุคงจะมาจากการที่องค์การอนามัยโรค หรือ World Health Organization ได้กำหนดให้ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่มีระดับความเสี่ยงมากที่สุดในการติดเชื้อโรคนี้ได้ง่ายจากจำนวน 22 ประเทศ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ของไทย กล่าวถึง  10 พื้นที่เสี่ยงสูงของประเทศไทยที่มีการติดเชื้อวัณโรค คือ นนทบุรี กาญจนบุรี ระยอง อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย และศรีสะเกษ ดังนั้นหลายๆประเทศจึงกำหนดให้นักศึกษาไทยจะที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 6 เดือน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรค ซึ่งการตรวจสุขภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานทูตประเทศนั้นๆ จะกำหนดชื่อโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล รวมทั้งรายนามแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตในประเทศที่นักคึกษาต้องการเลือกไปศึกษาต่อ 1. วีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/important_information.html ผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนานเกินกว่า 6 เดือนต้องมีผลการตรวจสุขภาพ โดยนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนตรวจสุขภาพที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน […]

ตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »