ระบบ UCAS Clearing คืออะไร

ระบบ UCAS Clearing คืออะไร UCAS Clearing คือ ทางเลือกรอบที่สองในการส่งสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในสหราขอาณาจักร  หลังจากส่งสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักร ตามที่นักเรียนได้วางแผนการไว้แล้ว แต่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดตอบรับมา เพราะคุณสมบัติที่นักเรียนมีไม่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยต้องการ เปรียบเทียบได้กับเอ็นทรานส์ไม่ติดในระบบการศึกษาของบ้านเรา หรือนักเรียนบางคนส่งสมัครช้า คือ ส่งสมัครหลังวันที่ 30 มิถุนายนไปแล้ว นักเรียนจะมีโอกาสเหลืออีกครั้งที่จะส่งสมัครเข้าไปในรอบที่เรียกว่า UCAS Clearing เราจะเริ่มใช้ UCAS Clearing เมื่อไร หลังวันที่ 30 มิถุนายน หมายกำหนดการ ปี 2018 จะเริ่มใช้ Clearing ได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยนักเรียนเข้าไปลงทะเบียนและทำการกรอกใบสมัครตามปกติ พร้อมทั้งส่ง personal statement แต่จะไม่สามารถเลือกสาขาวิชาเพิ่มได้ เมื่อส่งใบสมัครเรียบร้อย นักเรียนจะได้รับอีเมล์พร้อม Clearing Number ของนักเรียน เพื่อที่จะนำไปค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ นักเรียนจะติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยนั้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือการที่นักเรียนจะทราบว่า ตนเองอยู่ในระบบอยู่ในระบบ Clearing แล้วนั้น ใน Track …

ระบบ UCAS Clearing คืออะไร Read More »