งานนิทรรศการ AEO TOUR 17 กันยายน 2011

AEO หรือ American Educational Opportunities จะจัดงานนิทรรศการ Study USA ขึ้นที่ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ใน วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม พลาซ่าแอทธินี โดยมีผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ Southwestern Academy,  ผู้แทนวิทยาลัย 2 ปี (Community College) จำนวน 6  แห่ง,  ผู้แทนมหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแผ่นพับของงาน ดังนี้ คือ   Academy of Art University   (CA)                   […]

งานนิทรรศการ AEO TOUR 17 กันยายน 2011 Read More »