การเตรียมหาที่พักก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1)

นักศึกษาควรเริ่มศึกษาหาข้อมูลเรื่องที่พัก หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาส่วนใหญ่จะบังคับให้นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จากนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีจำนวนมาก นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำความรู้จักและเรียนรู้ร่วมกัน  นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ไม่ลำบากในการเดินทาง ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นๆสามารถพักหอพักนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ส่วนใหญ่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังคงนิยมพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพราะความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียน และทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยร่วมกันกับเพื่อนๆ การสำรองที่พัก สถานศึกษาบางแห่งมักเก้บเงินมัดจำค่าที่พักล่วงหน้า หอพักนักศึกษาระดับปริญญาโทในบางมหาวิทยาลัยมีจำนวนจำกัด และนักศึกษาไทยบางส่วน ยังนิยมหาที่พักนอกมหาวิทยาลัย ด้วยห้องพักที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย มีที่ทำอาหารเองได้ในบริเวณที่พัก หรือมีห้องน้ำเป็นสัดส่วนในห้องพัก ส่วนที่พักสำหรับผู้ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจเลือกักอยู่กับครอบครัว ( Homestay) หรือ อยู่ Apartment ที่โรงเรียนภาษาจัดให้ หรือหาที่พักเอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เดินทางไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาด้วยทุนส่วนตัว จะเข้าเรียนโรงเรียนประจะ จึงพักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน ที่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลได้เป็นเวลา 1 ปี จะพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน ตามที่โครงการแลกเปลี่ยนจะจัดหาให้ ที่พักสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีที่พักทั้งในสถานศึกษา (On Campus Housing) และที่พักนอกสถานศึกษา (Off-Campus Housing) On Campus Housing คือ ที่พักซึ่งจัดโดยสถานศึกษา …

การเตรียมหาที่พักก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1) Read More »