สถานที่ที่นักศึกษาเลือกไปรับประทานอาหารระหว่างศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่พักในหอพักของสถานศึกษาที่มีบริการด้านอาหาร (Board) ด้วย ทางสถานศึกษาจะจัดอาหารให้นักศึกษารับประทานทุกมื้อ ทุกวัน หรือบางมื้อ บางวันแล้วแต่จะเลือก ซึ่งจะต้องศึกษาเอาเอง ในกรณีนี้นักศึกษาต้องเลือกว่าจะรับประทานอาหารอาทิตย์ละกี่มื้อ (10มื้อต่อสัปดาห์, 15มื้อต่อสัปดาห์, 20 มื้อต่อสัปดาห์) Dining hall จะมี menu แต่ละวันแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย เช่น เมนูที่ American University   และเมื่อเข้าหอพักแล้ว ต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหอพักเพื่อรับบัตรอาหาร (Dining Hall Card) ทุกครั้งที่รับประทานอาหาร จะต้องแสดงบัตรนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องอาหาร (Dining Hall) ของสถานศึกษา Dining Hall ของสถานศึกษามีหลายแบบด้วยกัน ในสถานศึกษาใหญ่อาจมีห้องอาหารอยู่ในหอพักแต่ละแห่งเลย แต่สถานศึกษาเล็กๆ ที่มีนักศึกษาไม่มากนักอาจมีแห่งเดียวเป็นศูนย์กลางได้ สำหรับผู้ไม่ได้อยู่หอพัก และผู้อยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีบริการอาหารนั้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้จัดอาหารรับประทานเอง ถ้าอยู่ Apartmentหรือ Rooming House ที่ทำอาหารเองได้ นักศึกษาอาจจะซื้ออาหารสดมาเก็บไว้ และทำรับประทานเองได้ตามใจชอบ การซื้ออาหารสดสามารถซื้อหาได้จาก Supermarket ทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ที่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักมหาวิทยาลัย […]

สถานที่ที่นักศึกษาเลือกไปรับประทานอาหารระหว่างศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา Read More »