มารู้จักคำว่า "บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ"

บังเอิญได้อ่านเว็บไซต์กิมหยงดอทคอม ของชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พบบทความของคุณประภัทร พูนสิน ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เขียนเกี่ยวกับ ” ท่านรู้จักบัตเดบิตดีแค่ไหน” คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มใช้บัตรพลาสติกประเภทต่างๆ แต่ยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของบัตรเหล่านี้ คุณประภัทรใช้ภาษาง่ายๆอธิบายความแตกต่างของการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร e-money ประโยชน์หรือข้อดีของบัตรเดบิต และวิธีการใช้บัตรเดบิต บัตรพลาสติกที่คนไทยมีใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในเวลานี้มีอยู่ 3 ประเภท คือ 1.  บัตร e-money มีลักษณะที่ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการบัตรดังกล่าวก่อน จากนั้นผู้ถือบัตรจึงสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายได้  เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า 2. บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการ โดยผู้เป็นเจ้าของบัตรจะชำระเงินให้เจ้าของสินค้าและบริการผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิต 3.  บัตรเดบิต จะทำหน้าที่ 2 ชนิดคือ ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าและบริการโดยยอดค่าใช้จ่ายจะถูกตัดออกจากบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเดบิตใบนั้นทันที หรือผู้ถือบัตรเดบิตจะใช้บัตรเดบิตกดเงินสดออกมาจากตู้เอทีเอ็ม บล็อก OK Nation วันที่ 19 มีนาคม 2556 และข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ทำให้เราได้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีนโยบายที่จะให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเหมือนเช่นที่ในต่างประเทศกระตุ้นให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตเพิ่มขึ้น เพื่อภาครัฐจะได้ ลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรเดบิตเป็นหนึ่งเครื่องมือของการเตรียมระบบการชำระเงินเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่รู้จักกันสั้นๆว่า เออีซี […]

มารู้จักคำว่า "บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ" Read More »