แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายคนสงสัยว่าทำไมตอนส่งสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติส่ง International Transcript ไปยังหน่วยงาน Credential Evaluation Services เพื่อทำการเทียบผลการศึกษาก่อนพิจารณารับเข้าเรียน หน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และมีไว้ทำไม เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในโลก ตามสถิติจาก The Pie News เดือนพฤษภาคม 2017 จำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาคือ 1.18 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วทุกรัฐ ถ้าพิจารณาจากตัวเลขใน Open Doors จัดทำโดย Institute of International Education จำนวนนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2016/2017 คือ 1,078,822 คน การที่มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 ประเทศเข้าไปศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาต้องพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาที่มาจากหลากหลายระบบการศึกษา เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน การพิจารณาดังกล่าวก่อให้เกิดความซับซ้อนและยุ่งยากต่อคณะกรรมการการรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิธีการวัดคะแนนการเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ จึงทำให้เกิดหน่วยงานที่เรียกว่า Credential Evaluation […]

แนะนำหน่วยงาน Credential Evaluation Services ในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »